Πρύτανης


Ευάγγελος Διαμαντόπουλος 
Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος
4ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη
Τηλ: 28210 37001
e-mail: rector<στο>central.tuc.gr 

Θητεία: 01 Δεκεμβρίου 2017 έως 30 Νοεμβρίου 2021 
 

Αντιπρυτάνεις


Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Γραφείο 149.Α.05, 3ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη
Τηλ: 28210 37002
e-mail: lagoudakis<στο>ece.tuc.gr 
vice-rector-academics<στο>central.tuc.gr   

Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Γραφείο 149.Α.04, 3ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη
Τηλ: 28210 37004
e-mail: kalli<στο>mred.tuc.gr
vice-rector-finance<στο>central.tuc.gr  

Μιχαήλ Ζερβάκης 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Γραφείο 149.Α.06, 3ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη
Τηλ: 28210 37003 
e-mail: michalis<στο>display.tuc.gr
vice-rector-research<στο>central.tuc.gr   

 

Γραμματεία


Γραφείο Πρύτανη
4ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη
Τηλ.: 28210 37005
Fax: 28210 37083
e-mail: 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012