Πρύτανης

Βασίλειος B. Διγαλάκης
Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Κτήριο Λ
Κτήριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη,73100 Χανιά
Τηλ: 28210 37001
Fax: 28210 37083 
e-mail: rector<στο>central.tuc.gr 

Θητεία: 29 Μαρτίου 2013 έως 30 Νοεμβρίου 2017 

Αναπληρωτές Πρύτανη

Νικόλαος Π. Νικολαϊδης

Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης
Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Τηλ: 28210 37003
Fax: 28210 37083
e-mail: vice-rector-fin<στο>central.tuc.gr 
www.herslab.tuc.gr 

Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης

Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης 
Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Τηλ: 28210 37002
Fax: 28210 37083
e-mail: vice-rector-tech<στο>central.tuc.gr
http://www.comeco.tuc.gr/

Γραμματείες


Γραφείο Πρύτανη

Ζίνα Τζομπανάκη
Τηλέφωνο: 28210 37005
Fax: 28210 37083
e-mail: zina.tzobanaki<στο>enveng.tuc.gr

 

Γραφείο Αναπληρωτών Πρύτανη
Δώρα Μαυρακάκη
Τηλέφωνο: 28210 37006
Fax: 28210 37083
e-mail: dora<στο>isc.tuc.gr 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--