Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι το επίσημο μέσο φυσικής ταυτοποίησης, το οποίο χορηγείται προσωπικά και αποδεικνύει ότι το αναγραφόμενο πρόσωπο είναι μέλος κάποιας συγκεκριμένης ακαδημαϊκής κοινότητας, στην προκειμένη περίπτωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει τη μορφή πλαστικής ή έξυπνης κάρτας, με χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής και υψηλής ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Αφορά όλα τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η άσκηση του δικαιώματος υποβολής αίτησης για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, μόνον ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο  στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Για την ιστοσελίδα πατήστε εδώ.

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ως ψηφιακή υπηρεσία έχει συμπεριληφθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη GOV.GR. Για την ιστοσελίδα πατήστε εδώ.

Εκτενείς πληροφορίες με τη μορφή συχνών ερωτήσεων για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, παραλαβής ή απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα βρείτε πατώντας εδώ.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αξιοποιήσει τις ακαδημαϊκές ταυτότητες για μία σειρά υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κατόχου της, όπως για παράδειγμα ως κάρτα σίτισης και ως κάρτα δανεισμού στη βιβλιοθήκη. Επίσης, με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας οι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν έναντι του εκάστοτε κόστους, τη μηνιαία φοιτητική κάρτα απεριορίστων διαδρομών από το Αστικό ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012