Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υποτροφίες και Βραβεία από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων και επιβράβευσης με στόχο καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, το Πολυτεχνείο Κρήτης παρέχει σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών:

 • Έπαινο Αριστούχων Εισαχθέντων
  Απονέμονται 5 έπαινοι (ένας έπαινος ανά Σχολή) στους νεοεισαχθέντες φοιτητές με τα υψηλότερα μόρια εισαγωγής στην αντίστοιχη Σχολή από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις (κατηγορία ΓΕΛ).
   
 • Βραβεία Αριστείας
  Απονέμονται 4 βραβεία αριστείας ανά Σχολή (ένα για κάθε έτος σπουδών, από το 1ο έως και το 4ο), στους φοιτητές που ικανοποιούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια αριστείας που έχει θεσπίσει η Σύγκλητος (607/03.11.2022 συνεδρίαση): «δικαιούχος ανά έτος σε κάθε Σχολή θα είναι ο φοιτητής που έχει την υψηλότερη βαθμολογία (σταθμισμένο μέσο όρο, με συντελεστές) από τα μαθήματα που υπολογίζονται στο δίπλωμα, μεταξύ των φοιτητών της Σχολής του ίδιου έτους που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 90% των ECTS που προβλέπεται για τα ολοκληρωμένα έτη σπουδών (κάθε έτος σπουδών αντιστοιχεί σε 60 ECTS, π.χ. φοιτητής του 3ου έτους θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει πάνω από το 90% των 180 ECTS). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα θεωρούνται δικαιούχοι όλοι οι ισοβαθμούντες.»
   
 • Έπαινο Ευφήμου Μνείας
  Απονέμεται σε διπλωματούχους, οι οποίοι αποφοιτούν στα πέντε χρόνια της κανονικής διάρκειας σπουδών (συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του 5ου έτους) με βαθμό Διπλώματος Άριστα (8.5 και άνω).

Υποτροφίες και Βραβεία μέσω του Πολυτεχνείου Κρήτης

Στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμονται κάθε ακαδημαϊκό έτος οι εξής υποτροφίες:

 • Δύο χρηματικές υποτροφίες (4.000€ εκάστη), σε υλοποίηση του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου»
  Απονέμονται, κατόπιν δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης στον τύπο, σε ενεργούς φοιτητές με καταγωγή από τα Σφακιά, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη, των οποίων η φοίτηση δεν έχει υπερβεί τα πέντε έτη σπουδών. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζει η Σύγκλητος του Ιδρύματος. Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων με την ίδια προτεραιότητα, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλογής, τελείται δημόσια κλήρωση.
   
 • Μία χρηματική υποτροφία (352,16€), σε υλοποίηση της διαθήκης «Μπακλατζή»
  Απονέμεται σε φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης που κατάγεται από τον πρώην Δήμο Καμπανού της Επαρχίας Σελίνου του Νομού Χανίων, και ειδικότερα από τα χωριά Μονή, Σούγια, Κουστογέρακο, Λειβαδάς και Ροδοβάνι.
   
 • Υποτροφίες «Θοδωρής Λοβέρδος», από την Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων – Act-TLO
  Οι υποτροφίες «εις μνήμην Θοδωρή Λοβέρδου», δηλαδή ολιγόμηνη έμμισθη απασχόληση σε εταιρείες που συνεργάζονται με την Act-TLO, απονέμονται σε επιλεγμένους αποφοίτους της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς, οι οποίοι εκπόνησαν διπλωματική εργασία στο αντικείμενο «Μάρκετινγκ και Διοίκηση Ενέργειας».
   
 • Μία χρηματική υποτροφία (1.000€) με έπαινο αριστείας, από την Εταιρεία ΜΟΒΙΑΚ
  Απονέμεται σε απόφοιτο, Διπλωματούχο της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), με καταγωγή από τα Χανιά και με τον υψηλότερο βαθμό διπλώματος μεταξύ των αποφοίτων της Σχολής εντός του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους.
   
 • Μία χρηματική υποτροφία (1.500€) με έπαινο, από την Εταιρεία PolyGreen «εις μνήμην Παναγιώτη Μανωλόπουλου»
  Απονέμεται σε απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ), που έχει πετύχει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας μεταξύ των αποφοίτων του προγράμματος κατά το έτος αναφοράς.
   
 • Πέντε χρηματικές υποτροφίες (3.000$) για έρευνα, από το Παγκρήτιο Κληροδότημα της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής
  Απονέμεται σε μεταπτυχιακό φοιτητή (έναν ανά Σχολή) που βρίσκεται στα πρώτα εξάμηνα μεταπτυχιακών σπουδών για τη διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας, βάσει πρότασης που υποβάλεται και κρίνεται από Επιτροπή Καθηγητών του Ιδρύματος που έχουν λάβει το βραβείο αριστείας στο παρελθόν.
   

Πληροφορίες για υποτροφίες δίνονται από το Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

Δείτε επίσης συγκεντρωμένες τις ανακοινώσεις για Υποτροφίες.

Δείτε επίσης: 

Βραβείο στη μνήμη του γιατρού Ιωάννη Χρηστάκη

Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Βραβεία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012