Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Πολυτεχνείου Κρήτης συστάθηκε το 1977,
σύμφωνα με το ΦΕΚ 122/τ. Ν.Π.Δ.Δ./12-5-1977 


Τακτικά μέλη

Περικλής Θεοχάρης, Πρόεδρος – Καθηγητής ΕΜΠ, Ακαδημαϊκός 
Ιωάννης Τεγόπουλος, Αντιπρόεδρος - Καθηγητής ΕΜΠ
Γεώργιος Νουτσόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ
Γεώργιος Γκρος, Καθηγητής ΕΜΠ
Αντώνιος Γραμματικός, Καθηγητής Πολυτεχνικής Πατρών
Γλαύκος Γαλανός, Καθηγητής Πολυτεχνικής Πατρών
Γρηγόριος Τσάγκας, Καθηγητής Πολυτεχνικής ΑΠΘ
Μιχαήλ Κοθρής, Διδάκτορας Νομικής
Αντώνιος Βεργανελάκης, Ειδικός ερευνητής Δημόκριτου

Αναπληρωματικά μέλη:

Γεώργιος Πενέλης (1977), Καθηγητής ΑΠΘ, αντικαταστάθηκε από Ν. Μουτσόπουλο(1978), Καθηγητή ΕΜΠ,
Γεώργιος Παρισάκης, Καθηγητής ΕΜΠ
Ιωάννης Μπαντέκας, Καθηγητής ΕΜΠ

Με το ΦΕΚ 126/τ. Ν.Π.Δ.Δ./22-6-78 αντικαταστάθηκε ο κ. Γ. Πενέλης από τον κ. Ν. Μουτσόπουλο.
Με το ΦΕΚ 253/τ. Ν.Π.Δ.Δ./18-12-78 αντικαταστάθηκε ο κ. Ν. Μουτσόπουλος από τον κ. Ι. Λιάπη, Καθηγητή ΕΜΠ.

 

Με το Π. Δ/γμα 259/79 αυξήθηκαν τα τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής από 9 σε 13 (ΦΕΚ 19/τ. Ν.Π.Δ.Δ. 2-2-1980). Η νέα σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής ήταν:


Περικλής Θεοχάρης, Πρόεδρος – Καθηγητής ΕΜΠ, Ακαδημαϊκός 
Ιωάννης Τεγόπουλος, Αντιπρόεδρος - Καθηγητής ΕΜΠ
Γεώργιος Νουτσόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ
Γεώργιος Γκρος, Καθηγητής ΕΜΠ
Αντώνιος Γραμματικός, Καθηγητής Πολυτεχνικής Πατρών
Γλαύκος Γαλανός, Καθηγητής Πολυτεχνικής Πατρών
Γρηγόριος Τσάγκας, Καθηγητής Πολυτεχνικής ΑΠΘ
Κων/νος Τσίπης, Καθηγητής M.I.T. Η.Π.Α., αντικαταστάθηκε από τον Μ. Κοθρή μετά από 3 μήνες (ΦΕΚ 86 τ. Ν.Π.Δ.Δ./7-5-80)
Χρήστος Χαλκιάς, Καθηγητής ΕΜΠ
Γεώργιος Παρισάκης, Καθηγητής ΕΜΠ
Γεώργιος Τικτόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ
Ιωάννης Μπαντέκας, Καθηγητής ΕΜΠ
Γεώργιος Κατσανεβάκης, Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 

Αναπληρωματικά μέλη:

Ιωάννης Λιάπης, Καθηγητής ΕΜΠ
Γεώργιος Σαραβάκος, Καθηγητής ΕΜΠ
Αντώνιος Κονταράτος, Καθηγητής Πολυτ. Πανεπιστημίου Πατρών


Διοικούσα Επιτροπή 1982 σύμφωνα με το ΦΕΚ 247/18.12.1981


Τακτικά μέλη:

Θαλής Αργυρόπουλος, Πρόεδρος - Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Νουτσόπουλος, Αντιπρόεδρος, Καθηγητής ΕΜΠ
Χ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής ΔΠΘ
Δ. Λαϊνιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Ε. Λιβιεράτος, Καθηγητής ΑΠΘ
Β. Μακιός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Α. Μπακόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ
Στ. Νυχάς, Καθηγητής ΑΠΘ
Ε. Πρωτονοτάριος, Καθηγητής ΕΜΠ
Α. Σαφάκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Γ. Τικτόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ
Α. Βεργανελάκης, ΚΠΕ Δημόκριτος
Ι. Κλωνιζάκης, Δήμαρχος Χανίων

Αναπληρωματικά μέλη:

Γ. Κοκκινάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών
Γ. Βαχτσεβάνος, Καθηγητής του ΔΠΘ
Π. Τζώνος, Καθηγητής του ΑΠΘ

Νομικός Σύμβουλος: Β. Κωστόπουλος 


Διοικούσα Επιτροπή 1986 σύμφωνα με το ΦΕΚ 31/11.2.1986


Τακτικά μέλη:

Θαλής Αργυρόπουλος, Πρόεδρος - Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Βασίλειος Δρουκόπουλος, Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Αντώνιος Φώσκολος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Ιωάννης Σίσκος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Γεώργιος Νουτσόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ,
Ε. Πρωτονοτάριος, Καθηγητής ΕΜΠ
Ε. Λιβιεράτος, Καθηγητής ΑΠΘ
Α. Σαφάκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Χ. Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ*

Γεώργιος Λάβας, Καθηγητής ΑΠΘ
Ευστράτιος Γαλανής, Καθηγητής ΕΜΠ
Διονύσιος Μπαλοδήμος, Καθηγητής ΕΜΠ
Ελευθέριος Αμπαδιωτάκης, εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Χανίων
Γεώργιος Κατσανεβάκης, Δήμαρχος Χανίων

* αντικαταστάθηκε το 1988 από τον Θεόδωρο Λιανό, Καθηγητή ΑΣΟΕΕ

Αναπληρωματικά μέλη:

Δημήτριος Παπανίκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Παναγιώτης Τζώνος, Καθηγητής ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης, πρόεδρος ΔΣ Δήμου Κισσάμου
 

Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής το 1987

Ο Αντώνιος Σχετάκης, εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Χανίων αντικατέστησε τον Ε. Αμπαδιωτάκη
Ο Βασίλειος Μαυρεδάκης, πρόεδρος ΔΣ Δήμου Σούδας αντικατέστησε τον Κ. Χαρτζουλάκη
Βασίλειος Στεφανής, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ αντικατέστησε τον Χ. Αθανασόπουλο
Χρήστος Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ αντικατέστησε τον Γ. Νουτσόπουλο 


Διοικούσα Επιτροπή 1988-89


Θεόδωρος Λιανός, Πρόεδρος- Καθηγητής ΑΣΟΕΕ
Βασίλειος Δρουκόπουλος, Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Αντώνιος Φώσκολος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Ιωάννης Σίσκος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Γεώργιος Νουτσόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ
Ε. Πρωτονοτάριος, Καθηγητής ΕΜΠ
Ε. Λιβιεράτος, Καθηγητής ΑΠΘ
Α. Σαφάκας, Καθηγητής Πατρών
Γεώργιος Λάβας, Καθηγητής ΑΠΘ
Ευστράτιος Γαλανής, Καθηγητής ΕΜΠ
Διονύσιος Μπαλοδήμος, Καθηγητής ΕΜΠ
Ελευθέριος Αμπαδιωτάκης, εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Χανίων με αναπληρωτή Κωνσταντίνο Χαρτζουλάκη, πρόεδρο ΔΣ Δήμου Κισσάμου
Γεώργιος Κατσανεβάκης, Δήμαρχος Χανίων  

Ανασυγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής 1989

Θεόδωρος Λιανός, Πρόεδρος- Καθηγητής ΑΣΟΕΕ
Βασίλειος Δρουκόπουλος, Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Αντώνιος Φώσκολος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Ιωάννης Σίσκος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Ιωακείμ Γρυσπολάκης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, αντικατέστησε τον Εμμ. Πρωτονοτάριο
Κωνσταντίνος Σιώμος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, αντικατέστησε τον Ευ. Λιβιέρατο
Ξενοφών Βερύκιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, αντικατέστησε τον Δ. Μπαλοδήμο
Γεώργιος Νουτσόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ
Α. Σαφάκας, Καθηγητής Πατρών
Γεώργιος Λάβας, Καθηγητής ΑΠΘ
Ευστράτιος Γαλανής, Καθηγητής ΕΜΠ
Ελευθέριος Αμπαδιωτάκης, εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Χανίων με αναπληρωτή Κωνσταντίνο Χαρτζουλάκη, πρόεδρο ΔΣ Δήμου Κισσάμου
Γεώργιος Κατσανεβάκης, Δήμαρχος Χανίων 
 

Διοικούσα Επιτροπή 1989


Α' Τακτικά μέλη:

Ιωάννης Τεγόπουλος, Πρόεδρος, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Αντώνης Φώσκολος, Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Ιωακείμ Γρυσπολάκης, Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Ιωάννης Σίσκος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Γεώργιος Αβδελάς, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Βασίλειος Δουγαλής, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Γεώργιος Κατσανεβάκης, Δήμαρχος Χανίων 

Αναπληρωματικά μέλη:

Κωνσταντίνος Αμπακούμκιν
Αθανάσιος Μαρίνος Αραβαντινός
 

Β' Εκπρόσωποι μελών ΔΕΠ Πολυτεχνείου Κρήτης

Τακτικά μέλη:

Μιχαήλ Κατεχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βασίλειος Λευθέρης, Καθηγητής
 

Αναπληρωματικά μέλη:

Ιωάννης Φίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Κωστάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κωνσταντίνος Σιώμος, Καθηγητής
 

Γ' Εκπρόσωποι φοιτητών

Τακτικά μέλη: Αναστάσιος Σωτηρόπουλος, Μανώλης Δρετουλάκης, Νικόλαος Ζωίδης
Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτριος Νίκας, Στέφανος Καβαλιεράκης, Ιάσωνας Τσαμόπουλος
 

Δ' Εκπρόσωποι προσωπικού:

Τακτικό μέλος: Ιωάννης Νικάκης
Αναπληρωματικό μέλος: Αθηνά Κοσμαδάκη
 

Ε' Εκπρόσωπος τοπικής αυτοδιοίκησης:

Αντώνης Σχετάκης, Δήμαρχος Κισσάμου  


Για το ακαδ. έτος 1990-1991 εκπρόσωποι μελών ΔΕΠ στη Διοικούσα Επιτροπή

Τακτικό μέλος: Ιωάννης Φίλης
Αναπληρωματικό μέλος: Ηλίας Στράγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής στη θέση του Μ. Κατεχάκη

 
Για το ακαδ. έτος 1990-1991 εκπρόσωποι φοιτητών στη Διοικούσα Επιτροπή

Τμήμα ΜΠΔ

Τακτικά μέλη: Μανώλης Δρετουλάκης, Παναγιώτης Χρυσοχόος
Αναπληρωματικά μέλη: Παναγιώτης Καννές, Μιχάλης Λαμπαθάκης


Τμήμα ΜΗΧΟΠ

Τακτικό μέλος: Σταύρος Παυλογιαννόπουλος
Αναπληρωματικό μέλος: Νεοπτόλεμος Τερλεμές
 

Για το ακαδ. έτος 1991-1992 εκπρόσωποι φοιτητών στη Διοικούσα Επιτροπή
 

Τμήμα ΜΠΔ

Τακτικά μέλη: Παναγιώτης Χρυσοχόος
Αναπληρωματικά μέλη: Πέτρος Ινιωτάκης
 

Τμήμα ΜΗΧΟΠ

Τακτικό μέλος: Σταύρος Παυλογιαννόπουλος
Αναπληρωματικό μέλος: Νεοπτόλεμος Τερλεμές


Τμήμα ΗΜΜΥ

Τακτικό μέλος: Δημήτρης Πετεινός
Αναπληρωματικό μέλος: Θεμιστοκλής Ζαμπαράκης 

Δ' Εκπρόσωποι προσωπικού:

Τακτικό μέλος: Ιωάννης Νικάκης 
Αναπληρωματικό μέλος: Χρήστος Κωνσταντουδάκης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012