Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

α/α

α/α π.ε.

Ονοματεπώνυμο

 

Ημερομηνία πτυχίου

Πρόεδρος Δ.Ε.

Γραμματέας

5ο έτος: 1988-1989                                     Ιούνιος 1989

1

1

Μουτσάκη Μαρία

 

17-7-89

Θεόδωρος Λιανός

Θέκλα Παπαδάκη

2

2

Μασμανίδης Ισαάκ

 

17-7-89

Θεόδωρος Λιανός

Θέκλα Παπαδάκη

 

 

 

 

 

 

 

5ο έτος: 1988-1989                1η απονομή Οκτώβριος 1989

3

1

Λυριτζής Κωνσταντίνος

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

4

2

Παπαδογεωργάκη Κωστούλα

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

5

3

Χαραλαμπίδης Κοσμάς

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

6

4

Σωτηριάδου Αφροδίτη

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

7

5

Θλιβίτου Ελένη

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

8

6

Κονιαρέλλης Δημήτρης

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

9

7

Βολουδάκης Σταύρος

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

10

8

Γκιουβές Γεώργιος

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

11

9

Μουρτζίλας Δημήτριος

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

12

10

Δούκας Γεώργιος

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

13

11

Λιατάκη Γεωργία

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

14

12

Κωστοπούλου Αναστασία

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

15

13

Σταμπουλής Γιώργος

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

16

14

Δημοτίκαλης Ιωάννης

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

17

15

Δούνιας Γεώργιος

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

18

16

Ξεθάλης Νικόλαος

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

19

17

Τσούτσος Σεραφείμ

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

20

18

Αζάς Αλέξανδρος

 

10-10-89

Ιωάννης Τεγόπουλος

Θέκλα Παπαδάκη

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012