Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το 1984 διορίσθηκαν τα πρώτα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στο Ίδρυμα, ενώ το Σεπτέμβριο του 1984 ξεκίνησε η εκπαιδευτική  λειτουργία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με την εισαγωγή των πρώτων 120 φοιτητών.  

Μέλη ΔΕΠ 1984

Γεώργιος Αβδελλάς, Καθηγητής Γενικού Τμήματος
Ιωακείμ Γρυσπολάκης, Καθηγητής Γενικού Τμήματος
Βασίλειος Δρουκόπουλος, Καθηγητής Γενικού Τμήματος
Ιωάννης Σίσκος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Κωνσταντίνος Σιώμος, Καθηγητής Γενικού Τμήματος  

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012