Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κληροδότημα Ιωάννη Ανιτσάκη
Αικατερίνη Κελαϊδή
Ιατρός Εμμανουήλ Μιχαηλάκης
Κληροδότημα Αριστείδη Μπακλατζή
Παγκρήτιο Κληροδότημα
Ιωσήφ και Μαρία Παπαδόπετρου
Αικατερίνη Σαριδάκη
Ελένη Φραντζεσκάκη
Ανδρέας και Σοφία Φυτράκη
Κοινωφελές Ίδρυμα Limmat Stiftung (με έδρα τη Ζυρίχη της Ελβετίας)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012