Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έχει οργανώσει δύο εκπαιδευτικές εκδρομές για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Η 1η Εκδρομή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6-12-2011 στο ΕΤΕΠ-Κ, τα εργαστήρια του ΙΤΕ και τη βιομηχανική εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης.

 

Η 2η Εκδρομή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4-12-2012 στο ΕΤΕΠ-Κ, τα εργαστήρια του ΙΤΕ και την εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. στην βιομηχανική ζώνη του Ηρακλείου.

 

Ενημερωθείτε για τις εκδρομές και δείτε φωτογραφίες!

1η Εκδρομή: Πρόγραμμα, Ανακοίνωση, Φωτογραφίες

2η Εκδρομή: Πρόγραμμα, Ανακοίνωση, Φωτογραφίες

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012