Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Για καθοδήγηση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ενώ επίσης συμβουλές παρέχουν αφιλοκερδώς το Κέντρο Εθελοντών Μανατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης.

 

Λίστα Καθοδηγητών

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012