Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τι είναι το «Φυτώριο Ιδεών»;

Το φυτώριο ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

 

Που αποσκοπεί;

Στόχος του προγράμματος συνολικά, αλλά και του Φυτωρίου Ιδεών ειδικότερα είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας των φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Στους προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, αυτόνομους ή σε ομάδες. Οι ομάδες δυνητικά μπορούν να αποτελούνται από φοιτητές ενός ή περισσότερων Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Γιατί να συμμετάσχει ένας φοιτητής;

Επειδή θα έχει τη δυνατότητα να «μάθει» ασχολούμενος με κάτι δημιουργικό, να αναπτύξει ένα πρωτότυπο, βασισμένο σε μια καινοτόμα ιδέα, ώστε να αποδείξει εάν η ιδέα είναι εφαρμόσιμη. Το πρωτότυπο αυτό δυνητικά μπορεί να αποτελέσει το πρόπλασμα για μια νέα επιχείρηση. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς και η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι μια διέξοδος…

Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στην πράξη τις γνώσεις που έχει αποκτήσει, ενδεχομένως κατά περίπτωση να χρησιμοποιήσει την υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος, ενώ θα λάβει και συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του εγχειρήματός του.

Πέραν των παραπάνω, η συμμετοχή στο φυτώριο θα είναι μια θετική αναφορά στο βιογραφικό του φοιτητή και ένα επιπλέον επιχείρημα για να πείσει το μελλοντικό του εργοδότη για τη δημιουργικότητα και την ενεργητικότητά του και να διεκδικήσει ευκαιρίες, οι οποίες όταν του δίνονται ξέρει να τις εκμεταλλευτεί με το καλύτερο τρόπο!

 

Χρόνος  & Τρόπος Υποβολής Προτάσεων

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί τρείς κύκλοι του Φυτωρίου Ιδεών. Υλικό σχετικό με τις προσκλήσεις και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους συνδέσμους.

 

1ος Κύκλος        2ος Κύκλος      3ος Κύκλος

 

 

Βιβλίο του Φυτωρίου Ιδεών

 

Μετά την ολοκλήρωση των τριών κύκλων της δράσης, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας εξέδωσε το βιβλίο του Φυτωρίου Ιδεών, όπου παρουσιάζονται τα 12 πρωτότυπα που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια υλοποίησης της δράσης.

Δείτε το ηλεκτρονικά εδώ!

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

Παρουσίαση των Καινοτομικών Ιδέων  του "Φυτωρίου Ιδεών"

 

1ου & 2ου Κύκλου στα πλαίσια Εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Χανίων

 

 =========================================================================================

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012