Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπεύθυνος καθηγητής για την υλοποίηση της Δράσης "Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης" είναι από τα μέσα Αυγούστου του 2012 ο επικ. καθηγητής κ. Ευάγγελος Γρηγορούδης.

Κατά την έναρξη του έργου, τον Οκτώβριο του 2012 έως τα μέσα Αυγούστου του 2012, υπεύθυνος του έργου διατέλεσε ο αν. καθ. Βασίλειος Κελεσίδης.

Επίσης, στην ομάδα έργου συμμετέχουν και άλλα Μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, εξωτερικοί τεχνικοί σύμβουλοι, καθώς και εργαστηριακοί βοηθοί που υποστηρίζουν τη διαδασκαλία του Μαθήματος Επιχειρηματικότητας.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012