Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πληροφοριακό Υλικό

Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) «Beyond Silicon Valley: Growing Entrepreneurship in Transitioning Economies».

Υλικό χρήσιμο στη διδασκαλία και την εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, μια και καλύπτει τα βασικά, καθώς και ου­σιαστικά στοιχεία της επιχειρηματικής διεργασίας.

 

 

Το υλικό διαρθρώνεται σε  9 εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ, τα οποία γυρίστηκαν την Άνοιξη του 2014 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Κάθε ντοκιμαντέρ κα­λύπτει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Τα διαθέσιμα ντοκιματέρ, τα οποία είναι διαθέσιμα στο youtube, είναι τα κάτωθι:

· Κεφάλαιο 1: Νεότερη Ιστορία της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

· Κεφάλαιο 2: Ο Ρόλος του Κράτους

· Κεφάλαιο 3: Ο Ρόλος της Φιλανθρωπίας

· Κεφάλαιο 4: Ενδιάμεσοι Οργανισμοί

· Κεφάλαιο 5: Οργανισμοί Βάσης

· Κεφάλαιο 6: Χρηματοδότηση

· Κεφάλαιο 7: Επιχειρηματικότητα στον Αγροδιατροφικό Τομέα

· Κεφάλαιο 8: Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό

· Κεφάλαιο 9: Κοιτώντας προς το Μέλλον

Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Αρίστος Δοξιάδης από το openfund, ο Από­στολος Αποστολάκης που έχει επενδύσει σε σειρά startups, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύ­ρος Αρναουτάκης, η Ρεβέκκα Πιτσίκα που έχει ιδρύσει την People for Business, ο Δημήτρης Στρατάκης από την Unismack, ο Χάρης Μακρυνιώτης από την Endeavor και η Αλεξάνδρα Χολή από την Metavallon.

Τα ντοκιμαντέρ είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους και είναι ελεύθερα προς χρήση για οποιονδήποτε δωρεάν εκπαιδευτικό σκοπό. 

Η δημιουργία του υλικού είναι μια πρωτοβουλία της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece και της Metavallon. Την επιμέλεια των ντοκιμαντέρ είχε η ομάδα Colored Pencils.Το υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Beyond Silicon Valley: Growing Entrepreneurship in Transitioning Econo­mies» του καθηγητή Michael Goldberg από το Case Western Reserve University.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012