Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Τρίτη, 20-6-2018

  Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΑΡΧΜΗΧ

Κατά την 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2018 για τους φοιτητές της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικά 7 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 12/6/2018 έως 18/6/2018.

 

Όλες οι αιτήσεις πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια και γι'αυτό εγκρίνονται, αφού οι διαθέσιμες θέσεις είναι περισσότερες, μετά την απόσυρση αιτήσεων φοιτητών που είχαν εγκριθεί κατά την 1η πρόσκληση και την μεταφορά θέσεων από άλλα τμήματα που έμειναν αδιάθετες.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε 19-6-2018.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012