Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Δευτέρα, 14-5-2018

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2018 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ, υποβλήθηκαν συνολικά 36 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 30/3/2018 έως 3/5/2018.

 

Όλες οι αιτήσεις τηρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια. Ωστόσο, η αίτηση του φοιτητή με αριθμό μητρώου 2014050111 αποσύρθηκε με νεότερη απόφαση του φοιτητή.

Έτσι, οι λοιπές 35 αιτήσεις εγκρίνονται, αφού συμπίπτουν με τον αριθμός των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής για την Σχολή.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

   

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε στις 11-5-2018.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012