Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Τετάρτη, 20-6-2018

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

Κατά την 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2018 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ, υποβλήθηκαν συνολικά 3 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 12/6/2018 έως 18/6/2018.

 

Όλες οι αιτήσεις τηρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια και γι'αυτό εγκρίνονται, αφού οι διαθέσιμες θέσεις είναι περισσότερες, μετά την απόσυρση αιτήσεων φοιτητών που είχαν εγκριθεί κατά την 1η πρόσκληση.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

  

  

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε στις 19-6-2018.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012