Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Τετάρτη, 20-6-2018

 Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

Κατά τη 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2018 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ, υποβλήθηκαν συνολικά 6 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 12/6/2018 έως 18/6/2018.

 

Όλες οι αιτήσεις τηρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια και εγκρίνονται όλες, αφού οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης είναι περισσότερες από 6, μετά την απόσυρση των αιτήσεων φοιτητών που είχαν εγκριθεί κατά την 1η πρόσκληση. 

 

Οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

   

  

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε 19-6-2018.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012