Βραβείο μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Το Βραβείο Διδακτικού / Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου απονέμεται ετησίως σε ένα μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός του βραβείου είναι να τονίσει τον στόχο του Πολυτεχνείου Κρήτης για εξαίρετο διδακτικό/εργαστηριακό διδακτικό έργο στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και ταυτόχρονα να επιβραβεύσει εκείνα τα μέλη Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν αυτό το ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση.


2018


Το Βραβείο Διδακτικού/Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. 2018 απονεμήθηκε:

- στον κ. Πολυχρόνη Σπανουδάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

- στον κ. Ευάγγελο Πετράκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,

σε αναγνώριση του διδακτικού/εργαστηριακού τους έργου.

 


2017


Το Βραβείο Διδακτικού/Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. 2017 απονεμήθηκε: 

-στην κ. Ευαγγελία Κρασαδάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

-στην κ. Ελευθερία Σεργάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

σε αναγνώριση του διδακτικού/εργαστηριακού τους έργου.


2016


Το Βραβείο Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. 2016 απονεμήθηκε στην κα. Αριάδνη Παντίδου μέλος Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος σε αναγνώριση του εργαστηριακού διδακτικού της έργου. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά. 

 


2015

To Βραβείο Διδακτικού Έργου μέλους Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. 2015 απονεμήθηκε  στην κα. Anne McKay, μέλος Ε.E.Π. του Ιδρύματος σε αναγνώριση του διδακτικού της έργου. 
 

Το Βραβείο Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. 2015 απονεμήθηκε στον κ. Εμμανουήλ Βαρουχάκη μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος σε αναγνώριση του εργαστηριακού διδακτικού του έργου. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012