Αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας για το συγκεκριμένο θέμα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012