Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει θεσπίσει ειδικά βραβεία για τους πρωτεύσαντες αποφοίτους των Πολυτεχνικών Τμημάτων κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Κριτήρια για τη βράβευση είναι ο βαθμός διπλώματος των αποφοίτων με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν είναι μικρότερος του 7.5.
Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος απόφοιτος κάθε Τμήματος βραβεύονται με τιμητικό δίπλωμα και τιμητική πλακέτα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012