Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών

Πρόγραμμα Αιθουσών Πολυτεχνείου Κρήτης

Με το Πρόγραμμα Αιθουσών Πολυτεχνείου Κρήτης μπορούν οι χρήστες να δουν το επικαιροποιημένο πρόγραμμα μαθημάτων – αιθουσών όπως αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες.

Πρόγραμμα Αιθουσών Μηχανογραφικού Κέντρου

Με το Πρόγραμμα Αιθουσών Μηχανογραφικού Κέντρου μπορούν οι χρήστες να δουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα χρήσης των αιθουσών του Μηχανογραφικού Κέντρου. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012