Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών

Πρόγραμμα Αιθουσών Πολυτεχνείου Κρήτης (πλην Μηχανογραφικού)

Με το πρόγραμμα αιθουσών Πολυτεχνείου Κρήτης μπορούν οι χρήστες να δουν σε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα μαθημάτων – αιθουσών όπως αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες

Πρόγραμμα Αιθουσών Μηχανογραφικού Κέντρου

Πρόγραμμα Αιθουσών Μηχανογραφικού Κέντρου

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--