Έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί ο φορητός υπολογιστής μου στο ασύρματο δίκτυο του ΤUC;

Για τη σύνδεσή στο ασύρματο δίκτυο θα πρέπει:

  • Ο υπολογιστής σας να διαθέτει κάρτα ασύρματης δικτύωσης WiFi συμβατή με τα πρωτόκολλα ΙEEE 802.11b ή IEEE 802.11g.
  • Να έχετε εγκαταστήσει τη κάρτα και όλους τους απαραίτητους drivers στον υπολογιστή σας για τη σωστή λειτουργία της.
  • Να διαθέτετε λογαριασμό χρήστη στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.

Απο εκεί και πέρα μπορείτε να συνδεθείτε με το ασύρματο δίκτυο του TUC όταν βρίσκεστε εντός της εμβελείας αυτού.

Πού υπάρχει ασύρματο δίκτυο;

Σχεδόν σε ολόκληρη την Πολυτεχνειούπολη και σε μικρή εμβέλεια στη γύρω περιοχή.

Μπαίνοντας στην υπηρεσία του ασύρματου δικτύου (WiFi) θα έχω προσβαση στο Internet;

Ναι. Μέσω της υπηρεσίας WiFi έχετε πλήρη πρόσβαση στο Ιnternet.

Πώς θα συνδέσω τον υπολογιστή μου στο Wifi του Πολυτεχνείου (με λειτουργικό σύστημα MS Windows);

Για αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης με το ασύρματο δίκτυο δείτε τον Οδηγό Σύνδεσης στο Wifi του TUC.

Δεν μου δουλεύει το ασύρματο δίκτυο για κάποιο λόγο. Υπάρχει κάποια διαδικασία (checklist) που μπορώ να ακολουθήσω μόνος μου για να εντοπίσω - λύ

  1. Σιγουρευτείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τους drivers της κάρτας ασύρματου δικτύου. Ένας εύκολος τρόπος να το διαπιστώσετε είναι κοιτώντας στο taskbar. Θα πρέπει να υπάρχει το εικονίδιο μιας σύνδεσης δικτύου, που θα αναφέρει σύνδεση ασύρματου δικτύου.
  2. Σιγουρευτείτε ότι λαμβάνετε σήμα ασύρματου δικτύου.
  3. Το εικονίδιο της σύνδεσης δικτύου, κάτω δεξιά αναφέρει ότι έχει σύνδεση ή όχι;
  4. Έχετε ρυθμίσει ως προτεινόμενο δίκτυο (preferred network) το δίκτυο "TUC";
  5. Αν έχετε ασύρματο δίκτυο και απλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε, ελέξτε ότι έχετε κάνει σωστά τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Σύνδεσης μέσω WiFi.

Το σήμα που πιάνω είναι «χαμηλό». Μπορεί να ευθύνεται αυτό που δεν δουλεύει το ασύρματο δίκτυο;

Χαμηλό σήμα δικτύου δεν συνεπάγεται κακή ποιότητα σύνδεσης. Αν το σήμα είναι σταθερό, δεν θα διακόπτεται η σύνδεση. Τυχόν προβλήματα είναι πιθανότερο να οφείλονται σε άλλες αιτίες, παρά στο "χαμηλό" σήμα.

Πόσο καλό σήμα πρέπει να «πιάνω» για να έχω καλή σύνδεση;

Δεν είναι απαραίτητο το επίπεδο του σήματος να βρίσκεται σε βέλτιστη κατάσταση προκειμένου να έχετε μια καλή και γρήγορη σύνδεση. Η ταχύτητα σύνδεσης εξαρτάται περισσότερο από την ποιότητα του σήματος, παρά από την ένταση του.

Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο ή e-mail που μπορώ να επικοινωνήσω όταν έχω πρόβλημα με το ασύρματο δίκτυο;

Αν το πρόβλημα σχετίζεται με το λογαριασμό σας, απευθυνθείτε στους υπεύθυνους του ΜΚ. Αν σχετίζεται με θέματα δικτύου απευθυνθείτε στο NOC.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--