Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας έχουν πλέον απομακρυσμένη πρόσβαση στο χώρο της προσωπικής τους ιστοσελίδας (γνωστό και ως drive Z: ) προκειμένου να ενημερώνουν το περιεχόμενό της. Ο μόνος περιορισμός που τίθεται είναι η IP διεύθυνση του υπολογιστή τους να προέρχεται από το δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης (δηλαδή να έχει τη μορφή 147.27.x.x).

Προτείνουμε τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού για FTP Clients  FileZilla ή WinSCP. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε άλλo λογισμικό ftp client της αρεσκείας τους, αρκεί να υποστηρίζει FTP με explicit TLS ή SFTP connection protocol και passive mode για το transfer mode.  

Ρυθμίσεις προγράμματος FTP Client

Συνοπτικά στοιχεία

 • για Filezilla:   Host: users.isc.tuc.gr, Port: κενό με  Protocol: FTP - File Transfer Protocol, Encryption: Require explicit FTP over TLS και Logon Type: Interactive

ή

 • για WinSCP:  Host: users.isc.tuc.gr, Port: 21 με Protocol: FTP και Encryption: TLS/SSL Explicit encryption 

Transfer settings/Connection: Passive mode

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην υπηρεσία  από υπολογιστές εκτός του δικτύου του Π.Κ. Η εκχώρηση IP διεύθυνσης  από το δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης για απομακρυσμένους χρήστες, είναι δυνατή μέσω της υπηρεσίας VPN .

Αναλυτικός Οδηγός ρυθμίσεων προγράμματος Ftp-Client

Ακολουθήστε τον κατάλληλο σύνδεσμο για έναν “βήμα προς βήμα” οδηγό ρύθμισης του προγράμματος της επιλογής σας:

Ρυθμίσεις για το πρόγραμμα Filezilla

Κατεβάζουμε το Filezilla από το http://filezilla-project.org/download.php?type=client  και το εγκαθιστούμε.

 1. Aπό το μενού και την καρτέλα File πατάμε την επιλογή Site manager (εικόνα 1). 
 2. Στο Site Manager πατάμε New Site (εικόνα 2) το οποίο μπορούμε μετέπειτα να μετονομάσουμε από αυτό το σημείο πατώντας Rename. 
 3. Αντιγράφουμε τις ρυθμίσεις στην καρτέλα General όπως αναφέρθηκαν παραπάνω ή όπως φαίνονται στις παρακάτω εικόνες, όπου στο πεδίο user γράφουμε το username που έχουμε στο Μηχανογραφικό Κέντρο (εικόνα 3).
 4. Επίσης, στην καρτέλα Transfer Settings κάνουμε κλικ στο μέγιστο όριο των ταυτόχρονων συνδέσεων να είναι 1 και πατάμε Connect (εικόνα 4).
 5. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, εισάγουμε τον κωδικό που έχουμε στο Μηχανογραφικό Κέντρο και πατάμε OK (εικόνα 5).
 6. Έχουμε πλέον συνδεθεί στην υπηρεσία: στο αριστερό μέρος είναι τα περιεχόμενα του τοπικού υπολογιστή μας και στο δεξί ο προσωπικός φάκελος του χρήστη (drive Ζ:) (εικόνα 6).

Δείτε για κάθε βήμα τις παρακάτω εικόνες: 

Ρυθμίσεις για το πρόγραμμα WinSCP

Κατεβάζουμε το WinSCP από το http://winscp.net/eng/download.php και το εγκαθιστούμε.

 1. Ανοίγουμε την εφαρμογή και στην καρτέλα Tab πατάμε New Tab (εικόνα 1).
 2. Στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέγουμε New Site και αντιγράφουμε τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο Session όπως αναφέρθηκαν παραπάνω ή όπως φαίνονται στις παρακάτω εικόνες, όπου στα πεδία user name και Password συμπληρώνουμε τα στοιχεία που έχουμε στο Μηχανογραφικό Κέντρο, και κατόπιν πατάμε Advanced... (εικόνα 2).
 3. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει και στο πεδίο Connection επιλέγουμε Passive mode και πατάμε ΟΚ (εικόνα 3).
 4. Επιστρέφοντας στο προηγούμενο παράθυρο, πατάμε Login (εικόνα 4) και εμφανίζεται ένα παράθυρο σύνδεσης (εικόνα 5).
 5. Έχουμε πλέον συνδεθεί στην υπηρεσία: στο αριστερό μέρος είναι τα περιεχόμενα του τοπικού υπολογιστή μας στον οποίο μπορούμε να περιηγηθούμε από το πεδίο που φαίνεται στις εικόνες 6 και 7 και στο δεξί ο προσωπικός φάκελος του χρήστη (drive Ζ:).
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012