Πόσους εκτυπωτές διαθέτει το Μηχανογραφικό Κέντρο;

Το Μηχανογραφικό Κέντρο του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής διαθέτει έξι (6) εκτυπωτές τύπου laser:

 • Τέσσερις (4) εκτυπωτές άσπρου-μαύρου (1 HP9000, 2 HP9050, 1 HP8150).
 • Δύο έγχρωμους εκτυπωτές (HP3700).

οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή εκτυπώσεων από κάθε σταθμό εργασίας του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.

Από πού μπορώ να πάρω τις εκτυπώσεις μου;

Οι εκτυπωτές βρίσκονται εγκατεστημένοι ανά τρεις:

 • Στο εισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Γ.001) για την εξυπηρέτηση των αιθουσών των Σταθμών Εργασίας του Κεντρικού Κτιρίου.
 • Στην αίθουσα εκτυπωτών (Κ2.002), στο εισόγειο της Νέας Κτιριακής Μονάδας (Ταχύρυθμο Κτίριο) για την εξυπηρέτηση των αιθουσών σταθμών εργασίας της Νέας Κτιριακής Μονάδας.

Πώς μπορώ να προσθέσω έναν εκτυπωτή;

Για να προσθέσετε στον υπολογιστή σας έναν εκτυπωτή θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

1. Επιλέγετε από το μενού των Windows την επιλογή Start -> Settings -> Printers and Faxes.

 

2. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, παρουσιάζεται μια λίστα με τους ήδη εγκατεστημένους εκτυπωτές στον υπολογιστή σας. Εσείς για να προσθέσετε το νέο εκτυπωτή, επιλέγετε τη λειτουργία Προσθήκη Εκτυπωτή (Add Printer)όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα.

Με τον τρόπο αυτό ξεκινά ένας Οδηγός Προσθήκης Εκτυπωτή που θα σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του νέου εκτυπωτή και περιλαβάνει τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Έναρξη Οδηγού
Εμφανίζεται ένα ενημερωτικό παράθυρο για τον οδηγό και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

 

Βήμα 2: Επιλογή τύπου εκτυπωτή
Στο βήμα αυτό πρέπει να ορίσουμε τον τύπο της σύνδεσης του εκτυπωτή με τον υπολογιστή μας.

Στην περίπτωση αυτή, επιλέγουμε εκτυπωτή δικτυακής σύνδεσης (A network printer, or a printer attached to another computer).

Βήμα 3: Ορισμός Ονόματος Εκτυπωτή
Στο βήμα αυτό πρέπει να ορίζουμε το δικτυακό όνομα του εκτυπωτή. Στην περίπτωση που δεν το γνωρίζουμε, επιλέγουμε Αναζήτηση εκτυπωτή στον Κατάλογο (Find a printer in the Directory).

Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να αναζητήσουμε από τον Κατάλογο Εκτυπωτών που διαθέτει το Μηχανογραφικό Κέντρο και να επιλέξουμε τον εκτυπωτή που επιθυμούμε να προσθέσουμε.

 

Βήμα 4: Αναζήτηση και επιλογή εκτυπωτή
Παρατηρήστε ότι στην λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών που εμφανίζεται αναγράφεται το όνομα, το μοντέλο, η θέση του και ο τύπος κάθε εκτυπωτή ώστε να διευκολυνθούμε στην επιλογή μας.

Η τελική επιλογή του εκτυπωτή που θέλουμε να προσθέσουμε γίνεται με διπλό πάτημα του κουμπιού πάνω στο όνομα του εκτυπωτή.

 

Βήμα 5: Ορισμός default εκτυπωτή
Στο τελευταίο βήμα του οδηγού πρέπει να επιλέξουμε εάν ο εκτυπωτής που θα προσθέσουμε είναι ο default εκτυπωτής που θέλουμε να προεπιλέγεται αυτόματα σε κάθε εκτύπωσή μας.

 

Προσοχή:
Στην περίπτωση των έγχρωμων εκτυπωτών, σας προτείνουμε να μην τους ορίζετε ως default.

Πώς μπορώ να εκτυπώσω στον έγχρωμο εκτυπωτή;

Για να εκτυπώσετε από τον έγχρωμο εκτυπωτή θα πρέπει πρώτα να τον προσθέσετε, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αν βρίσκεστε στις αίθουσες της Κεντρικής Κτιριακής Μονάδας μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή HP3700PSA, ενώ αν βρίσκεστε στις αίθουσες της Νέας Κτιριακής Μονάδας (Ταχύρυθμο Κτίριο) μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή HP3700PSA.

Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εκτυπώσεων για κάθε χρήστη; Πόσο "κοστίζει" μια εκτύπωση;

Όλοι οι χρήστες του Μηχανογραφικού Κέντρου έχουν δικαίωμα εκτύπωσης αξίας 1.000 μονάδων για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος. Οι μονάδες εκτύπωσης ανανεώνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους (τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου).

Για την καλύτερη διαχείριση των πόρων αλλά και του κόστους της υπηρεσίας εκτύπωσης, έχει υιοθετηθεί η παρακάτω πολιτική χρέωσης σελίδων:

 • 1 σελίδα μονής όψης προς τους μονόχρωμους εκτυπωτές (HP9000PSA, HP9000PSB, HP9050PSA, HP8150PSB) χρεώνεται με 1 μονάδα εκτύπωσης.
 • 1 σελίδα διπλής όψης προς τους μονόχρωμους εκτυπωτές (HP9000PSA, HP9000PSB, HP9050PSA, HP8150PSB) χρεώνεται με 1,75 μονάδες εκτύπωσης (έκπτωση 25%).
 • 1 σελίδα προς τους έγχρωμους εκτυπωτές (HP3700PSA, HP3700PSB) χρεώνεται με 15 μονάδες εκτύπωσης ανά όψη.

Πώς μπορώ να δω το υπόλοιπο των εκτυπώσεών μου;

Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν το υπόλοιπο των μονάδων εκτύπωσης που διαθέτουν με δύο τρόπους:

 • Από το πρόγραμμα που εμφανίζεται με τo εικονίδιο $ στο task tray των Windows (στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης).

 • Από το link H σελίδα μου που βρίσκεται στο μενού (αριστερά) του web site του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Στη σελίδα αυτή μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν και το σύνολο των εκτυπώσεων που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν.

Τι πρέπει να κάνω εάν θέλω να ανανεωθούν οι εκτυπώσεις μου;

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Μηχανογραφικού και Δικτύων, δυνατότητα ανανέωσης των μονάδων εκτύπωσης (πέραν των 1.000 που δίνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους) έχουν μόνο οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι θα μπορούν έτσι να εκτυπώσουν τη διπλωματική ή μεταπτυχιακή τους εργασία.

Σε αυτούς, θα δίνονται 500 επιπλέον μονάδες εκτύπωσης, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από τον επιβλέπων καθηγητή της εργασίας τους ή την Γραμματεία του Τμήματός τους.

Πώς μπορώ να στείλω εκτυπώσεις μιας όψης.

Όλοι οι ασπρόμαυροι εκτυπωτές του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, έχουν ρυθμιστεί ώστε να εκτυπώνουν σελίδες διπλής όψης για λόγους οικονομίας στο χαρτί και στη χρέωση των μονάδων εκτύπωσης των χρηστών.
Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε εκτύπωση σελίδων μιας όψης θα πρέπει να ρυθμίσετε την ιδιότητα Print on Both Sides του εκτυπωτή που επιλέξατε για την εκτύπωσή σας. Πιο συγκεκριμένα, αφού επιλέξετε την εντολή εκτύπωσης του εγγράφου σας και εμφανιστεί το παράθυρο εκτύπωσης, επιλέγετε τις ιδιότητες του εκτυπωτή από το κουμπί Ιδιότητες (Properties) που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του εκτυπωτή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Στη συνέχεια, πρέπει να απενεργοποιείτε την επιλογή Print on Both Sides:

 • Για τον εκτυπωτή HP9000, επιλέγετε την καρτέλα Layout και στην επιλογή Print On Both Sides επιλέγετε την τιμή None.
 • Για τον εκτυπωτή HP9050, επιλέγετε την καρτέλα Finishing και στην απενεργοποιούμε την επιλογή Print On Both Sides.
 • Για τον εκτυπωτή HP3700, επιλέγετε την καρτέλα Finishing και στην απενεργοποιούμε την επιλογή Print On Both Sides.

Πώς μπορώ να στείλω εκτυπώσεις πολλαπλών σελίδων σε φύλο;

Για να κάνετε εκτυπώσεις πολλαπλών σελίδων σε μία, θα πρέπει να ρυθμίσετε την ιδιότητα Pages per Sheet του εκτυπωτή που επιλέξατε για την εκτύπωσή σας. Για να το επιτύχετε αυτό, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

 • Για τον εκτυπωτή HP9000, από το παράθυρο ιδιοτήτων του εκτυπωτή επιλέγετε την καρτέλα Layout και στην επιλογή Pages Per Sheet επιλέγετε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να περιέχονται σε 1 σελίδα.
 • Για τον εκτυπωτή HP9050, από το παράθυρο ιδιοτήτων του εκτυπωτή επιλέγετε την καρτέλα Finishing και στην επιλογή Pages Per Sheet επιλέγετε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να περιέχονται σε 1 σελίδα.
 • Για τον εκτυπωτή HP3700, από το παράθυρο ιδιοτήτων του εκτυπωτή επιλέγετε την καρτέλα Finishing και στην επιλογή Pages Per Sheet επιλέγετε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να περιέχονται σε 1 σελίδα.

Πώς μπορώ να ακυρώσω μια εκτύπωση;

Για να ακυρώσετε μια εκτύπωση που έχετε ήδη στείλει και βρίσκεται στην ουτά του εκτυπωτή θα πρέπει να το ζητήσετε από το προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω την εξέλιξη της εκτύπωσής μου;

Την εξέλιξη της εκτύπωσής σας μπορείτε να την παρακολουθήσετε:

 • Από τον υπολογιστή σας, παρακολουθώντας την ουρά των εκτυπώσεων του εκτυπωτή που επιλέξατε. Αυτό μπορεί να γίνει:

  • Από την επιλογή του εικονίδιου εκτύπωσης που εμφανίζεται στο task tray των Windows (στο κάτω δεξιά άκρο της επιφάνειας εργασίας) όταν στείλατε την εκτύπωσή σας.

  • Από την επιλογή στο μενού των Windows Start > Settings > Printers and Faxes όπου εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους εκτυπωτές και την επιλογή του ονόματος του εκτυπωτή στον οποίο στείλατε την εκτύπωση σας.

      
 

 • Από τις οθόνες αφής που είναι εγκατεστημένες στο χώρο των εκτυπωτών και καταγράφουν το περιεχόμενο της ουράς κάθε εκτυπωτή και το ιστορικό των εκτυπώσεων που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο εκτυπωτής έχει σταματήσει να εκτυπώνει και αναβοσβήνει το led "Δεδομένα". Τι πρέπει να κάνω;

Ο εκτυπωτής λειτουργεί κανονικά. Όταν το led "Δεδομένα" αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι λαμβάνει δεδομένα και προετοιμάζεται για την εκτύπωση.

Ο εκτυπωτής έχει σταματήσει να εκτυπώνει και αναβοσβήνει το led "Προσοχή". Τι πρέπει να κάνω;

O εκτυπωτής έχει σταματήσει τη λειτουργία εκτύπωσης λόγω κάποιου σφάλματος. Θα πρέπει να ενημερώσετε το προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής για να προχωρήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο εκτυπωτής έχει βγάλει μήνυμα "Warming Up". Τι πρέπει να κάνω;

Ο εκτυπωτής λειτουργεί κανονικά, απλά βρίσκεται σε κατάσταση θέρμανσης κάποιων μηχανικών του τμημάτων που χρειάζονται επιπλέον θερμοκρασία για να λειτουργήσουν. Σε λίγο οι εκτυπώσεις σας θα αρχίσουν ξανά.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--