Σε αυτή τη σελίδα συγκεντρώνονται πληροφορίες για την εκλογή Κοσμητόρων των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2017.

Αποτελέσματα

ΜΠΔ

 • Νέος Κοσμήτορας αναδείχθηκε ο καθηγητής κος Νικόλαος Τσουρβελούδης

ΜΗΧΟΠ

 • Νέος Κοσμήτορας αναδείχθηκε ο καθηγητής κος Εμμανουήλ Μανούτσογλου

ΗΜΜΥ

 • Νέος Κοσμήτορας αναδείχθηκε ο καθηγητής κος Αθανάσιος Λιάβας

ΜΗΠΕΡ

 • Νέος Κοσμήτορας αναδείχθηκε ο καθηγητής κος Μιχαήλ Λαζαρίδης

ΑΡΜΗΧ

 • Νέος Κοσμήτορας αναδείχθηκε ο καθηγητής κος Κωνσταντίνος Προβιδάκης

Υποψηφιότητες

ΜΠΔ

ΜΗΧΟΠ

ΗΜΜΥ

ΜΗΠΕΡ

ΑΡΜΗΧ

Αρχείο Εγγράφων

Πράξη Οριστικοποίησης Εκλογικών Καταλόγων Σχολών για τις εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων

ΜΠΔ

ΜΗΧΟΠ

ΗΜΜΥ

ΜΗΠΕΡ

ΑΡΜΗΧ

Νέα - Ανακοινώσεις

 • 18-10-2017 - Αναρτήθηκε το πρακτικό των ΚΕΕ ΗΜΜΥ, ΜΠΔ, ΜΗΧΟΠ, ΑΡΜΗΧ, ΜΗΠΕΡ και ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα
 • 18-10-2017 - Αναρτήθηκε το βιογραφικό του κου Προβιδάκη
 • 18-10-2017 - Αναρτήθηκε το βιογραφικό του κου Λιάβα
 • 18-10-2017 - Αναρτήθηκε το βιογραφικό του κου Λαζαρίδη
 • 18-10-2017 - Αναρτήθηκε το βιογραφικό του κου Τσουρβελούδη
 • 17-10-2017 - Αναρτήθηκε το βιογραφικό του κου Μανούτσογλου
 • 16-10-2017 - Προστέθηκε σύνδεσμος προς την πράξη οριστικοποίησης Εκλογικών Καταλόγων Σχολών
 • 16-10-2017 - Αναρτήθηκε το έγγραφο της ΚΕΕ ΜΗΧΟΠ για την ανακήρυξη υποψηφίων και ενημερώθηκε η σχετική ενότητα υποψηφίων
 • 16-10-2017 - Αναρτήθηκε το έγγραφο της ΚΕΕ ΜΗΠΕΡ για την ανακήρυξη υποψηφίων και ενημερώθηκε η σχετική ενότητα υποψηφίων
 • 13-10-2017 - Αναρτήθηκε το έγγραφο της ΚΕΕ ΗΜΜΥ για την ανακήρυξη υποψηφίων και ενημερώθηκε η σχετική ενότητα υποψηφίων
 • 13-10-2017 - Αναρτήθηκαν σύνδεσμοι για ορισμό ΚΕΕ ΜΗΧΟΠ, ΗΜΜΥ, ΜΗΠΕΡ
 • 11-10-2017 - Αναρτήθηκαν ο ορισμός ΚΕΕ ΜΠΔ και το έγγραφο της ΚΕΕ ΜΠΔ για την ανακήρυξη υποψηφίων, και ενημερώθηκε ή σχετική ενότητα υποψηφίων ΜΠΔ
 • 05-10-2017 - Αναρτήθηκε το έγγραφο της ΚΕΕ ΑΡΜΗΧ για την ανακήρυξη υποψηφίων, και ενημερώθηκε η σχετική ενότητα υποψηφίων
 • 05-10-2017 - Αντικαταστάθηκε το έγγραφο ορισμού ΚΕΕ για τη Σχολή ΑΡΜΗΧ με ορθή επανάληψη, με διόρθωση στη θητεία
 • 03-10-2017 - Προστέθηκε σύνδεσμος προς το έγγραφο ορισμού Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη Σχολή ΑΡΜΗΧ
 • 28-09-2017 - Αντικαταστάθηκαν τα έγγραφα προκήρυξης των εκλογών όλων των Σχολών με ορθές επαναλήψεις
 • 31-08-2017 - Αναρτήθηκαν τα έγγραφα προκήρυξης των εκλογών όλων των Σχολών στην ενότητα «Αρχείο Εγγράφων»

Νομοθεσία

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012