Φωτογραφικό υλικό από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012