Κληροδότημα Ιωάννη Ανιτσάκη
Αικατερίνη Κελαϊδή
Ιατρός Εμμανουήλ Μιχαηλάκης
Κληροδότημα Αριστείδη Μπακλατζή
Παγκρήτιο Κληροδότημα
Ιωσήφ και Μαρία Παπαδόπετρου
Αικατερίνη Σαριδάκη
Ελένη Φραντζεσκάκη
Ανδρέας και Σοφία Φυτράκη
Κοινωφελές Ίδρυμα Limmat Stiftung (με έδρα τη Ζυρίχη της Ελβετίας)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012