Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

 

Το 2024 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα:

 

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης»

 

 

Το νέο αυτό έργο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων το οποίο πρόσφατα μεταφέρθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ αρχικά χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο).

 

Η αρχική πρόβλεψη κατανομής των θέσεων πρακτικής για το 2024 στις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και η διάρκεια της πρακτικής ανά σχολή φαίνονται παρακάτω.

 

* Επισημαίνεται ότι φέτος για πρώτη χρονιά η διάρκεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών θα είναι 2 μήνες από 1 μήνα τα προηγούμενα έτη.

 

Σημειώνεται ότι υπό προϋποθέσεις, υπάρχει ευελιξία και δυνατότητα "κινητικότητας" των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των σχολών του Iδρύματος, ενώ δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη θέσεων υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρακτική άσκηση τα προηγούμενα έτη:

 

 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012