Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Το 2017 συνεχίζεται το πρόγραμμα

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης».

 

 

 

Το πρόγραμμα με μια ματία:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλεψη κατανομής των θέσεων πρακτικής για το 2017 στις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, αν και υπάρχει ευελιξία στη διαχείριση των θέσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012