Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Το 2021 συνεχίζεται το πρόγραμμα:

 

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

του Πολυτεχνείου Κρήτης


Πρωτόκολλο και Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Περιστατικών COVID-19

Email  Επικοινωνίας με Συντονιστική Επιτροπή: covid<στο>tuc.gr


Νομοθεσία για τη διεξαγωγή  rapid -tests από κάποιους φοιτητές ΦΕΚ 4206 / 12-9-2021, ΦΕΚ4406 / 24-9-2021


 

Η πρόβλεψη κατανομής των θέσεων πρακτικής για το 2021 στις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και η διάρκεια της πρακτικής ανά σχολή φαίνονται παρακάτω.

 

 

Σημειώνεται ότι υπό προϋποθέσεις, υπάρχει ευελιξία και δυνατότητα "κινητικότητας" των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των σχολών του ιδρύματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρακτική άσκηση τα προηγούμενα έτη: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012