Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

 

Το 2023 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα:

 

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης

2022-2023»

 

 

Το νέο αυτό έργο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων και θα χρηματοδοτηθεί από το:

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»

 

στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.


 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο).

 

Η αρχική πρόβλεψη κατανομής των θέσεων πρακτικής για το 2023 στις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και η διάρκεια της πρακτικής ανά σχολή φαίνονται παρακάτω.

 

 

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με δεδομένο ότι παρέμειναν αδιάθετες θέσεις, λήφθηκε απόφαση δημοσίευσης νέας πρόσκλησης που θα υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη την κάτωθι κατανομή θέσεων.

 

 

 

Σημειώνεται ότι υπό προϋποθέσεις, υπάρχει ευελιξία και δυνατότητα "κινητικότητας" των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των σχολών του ιδρύματος, ενώ δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη θέσεων υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρακτική άσκηση τα προηγούμενα έτη:

 

 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012