Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Το 2018 συνεχίζεται το πρόγραμμα:

 

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

του Πολυτεχνείου Κρήτη

 

 

Το 2018 υπάρχουν αλλαγές στη ΔΙΑΡΚΕΙΑ της πρακτικής άσκησης, η οποία από ένα μήνα τα προηγούμενα δύο χρόνια, γίνεται δύο μήνες για τρείς από τις πέντε σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

 


Η πρόβλεψη κατανομής των θέσεων πρακτικής για το 2018 στις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και η διάρκεια της πρακτικής ανά σχολή φαίνονται παρακάτω.

 

 

Σημειώνεται ότι υπό προϋποθέσεις, υπάρχει ευελιξία και δυνατότητα "κινητικότητας" των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των σχολών του ιδρύματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012