Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο των ακαδημαϊκών τμημάτων συντονίζοντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αποτελεί το επιτελικό όργανο του Ιδρύματος σε θέματα σπουδών και φοιτητικής μέριμνας. 

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα, Γραφεία και Κέντρα:

 

Ανθρώπινο Δυναμικό Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων

 

Τοποθεσία των γραφείων της διεύθυνσης σε χάρτη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012