Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εξωτερικοί Συνεργάτες- Τεχνικοί Σύμβουλοι

Τα στελέχη που συμμετέχουν στη Μονάδα Καιντομίας & Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης ως εξωτερικοί τεχνικοί σύμβουλοι είναι τα εξής:

Νίκη Μπανανή

Τεχνικός Σύμβουλος Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Η κ. Μπανανή έχει σπουδάσει Χημικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών (1997) και είναι κάτοχος MSc "Engineering Business Management" του Warwick University, UK (1999). Έχει διατελέσει στέλεχος εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων για τέσσερα χρόνια (2000-2004), με εξειδίκευση στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και τη Λειτουργική και Οργανωτική Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, εργάστηκε για έξι χρόνια ως υψηλόβαθμος διοικητικό στέλεχος μεγάλης εταιρείας στα Χανιά, με κύρια ευθύνη για τις εισαγωγές και εξαγωγές της εταιρείας, αλλά και ευρεία διοικητικά καθήκοντα (2004-2010). Από το Σεπτέμβριο του 2010 άρχισε να συνεργάζεται με το Πολυτεχνείο Κρήτης ως εξωτερικος τεχνικός σύμβουλος για το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης, στην Δράση 1.6 «Λειτουργία του Κ.Κ.Κ. και του Δικτύου Γραφείων Διαμεσολάβησης» ως εξωτερικός συνεργάτης. Από τον Ιούλιο του 2011 συνεργάζεται ως εξωτερικός τεχνικός σύμβουλος και με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Εκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

Τηλέφωνο: 2821037709
E-Mail: nikininaba<στο>yahoo.gr 

 

 

 

Κατερίνα Ασήμογλου

Συντηρήτρια Εικονικών Πλατφόρμων

Η κ.Ασήμογλου έχει σπουδάσει Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υστο Πολυτεχνείο Κρήτης (2010) και από τον Σεπτέμβρη του 2010 συμμετέχει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος των Ηλεκτρονικών Μηχανικών τουίδιου ιδρύματος. Στη διπλωματική της εργασία ασχολήθηκε με την ανάπτυξηενός πληροφοριακού συστήματος συλλογής δεδομένων αρχείου νεοπλασιών. Απότο 2012 συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα WSN-DPCM (Wireless SensorNetworks - Development Planning Commissioning and Maintenance) του ΙνστιτούτουΤηλεπικοινωνιακών Συστημάτων(TSI) με έδρα τα Χανιά, ενώ παράλληλα συνεργάζεταιμε τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης ως συντηρήτριαεικονικών πλατφορμών στα πλαίσια της Δράσης 2.2.


e-mail: as_katerina<στο>yahoo.gr

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012