Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 1ης πρόσκλησης

 

Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης

 

 

Δευτέρα, 19-6-2017

 

Κατά την 3η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για τους φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ, υποβλήθηκε 1 αιτήση φοιτητών κατά το διάστημα 12/6/2017 έως 15/6/2017, η οποία πληρή τα ελάχιστα κριτήρια και εγκρίνεται.

Συγκεκριμένα, η αίτηση που εγκρινεται είναι η εξής:  

 

Ο αλγόριθμος κατάταξης υπολογίστηκε σύμφωνα με τα Κριτήρια της Ομάδας Β.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης (16-6-2017) των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 11ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής που έγινε 4-4-2017.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα πρέπει να θεωρούνται οριστικά μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων, δηλαδή μετά το πέρας τριών εργάσιμων ημερών.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012