Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Το 2018 συνεχίζεται το πρόγραμμα:

 

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

του Πολυτεχνείου Κρήτη

 

 

Το 2018 υπάρχουν αλλαγές στη ΔΙΑΡΚΕΙΑ της πρακτικής άσκησης, η οποία από ένα μήνα τα προηγούμενα δύο χρόνια, γίνεται δύο μήνες για τρείς από τις πέντε σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

 


Η πρόβλεψη κατανομής των θέσεων πρακτικής για το 2018 στις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και η διάρκεια της πρακτικής ανά σχολή φαίνονται παρακάτω.

 

 

Σημειώνεται ότι υπό προϋποθέσεις, υπάρχει ευελιξία και δυνατότητα "κινητικότητας" των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των σχολών του ιδρύματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012