Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

 

 

 

Φωτογραφίες

Φωτογραφία: Ο κ. Σαϊτάκης, Διευθυντής του ΕΤΕΠ-Κρήτης

Φωτογραφία: Ο κ. Γιάννης Παπαδημητρίου, Διευθυντής της εταιρείας ECOWATT HELLAS Ε.Π.Ε.

Φωτογραφία: Ο κ. Νίκος Τσότσολας, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της GreenProject Α.Ε.

Φωτογραφία: Ο κ. Κόρακας, πρώην πρόεδρος των Ξενοδόχων Νομού Χανίων και μέλος Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Φωτογραφία: Γενική άποψη

 

Παρουσιάσεις Ομιλητών

Παρουσίαση κ. Αρτέμη Σαϊτάκη- Διευθυντής ΕΤΕΠ-Κ


Παρουσίαση Γιώργου Μακράκη, Ιδρυτής της Citybeez.gr

 

Παρουσίαση Γιάννη Παπαδημητρίου, Διευθυντής Ecowatt

 

Παρουσίαση Νίκου Τσότσολα, Ιδρυτής της Green Project

 

Παρουσίαση Ν. Κόρακα, π. Πρόεδρος των Ξενοδόχων του Νομόυ Χανίων

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012