Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Οι διαφάνειες του μαθήματος ταξινομούνται κάτωθι σε τρεις ενότητες:

 

Οικονομική Διαχείρηση

Στρατηγική & Ποιότητα

  1. Προσέγγιση Balanced Scorecard (pdf)
  2. Επιχειρηματική Αριστεία (pdf)

  3. Case Study (pdf)
    Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

  4. Case Study (pdf)
    Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012