Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος & διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό Κ.Ε ΕΛΚΕ 82687.. 18-09-2023 12:15 18-09-2023 12:15
Προκήρυξη για πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων στη Σχολή ΑΡΜΗΧ 14-09-2023 14:24 14-09-2023 14:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο Γεωπόνο ή Χημικό ή Βιολόγο ή Χημικό Μηχανικό ή Μηχ. Περιβάλλοντος ή Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΚΕ ΕΛΚΕ 82593 13-09-2023 14:08 13-09-2023 14:08
Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων - Σχολή ΗΜΜΥ 13-09-2023 13:53 13-09-2023 13:53
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21189/28-07-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 12-09-2023 15:04 12-09-2023 15:04
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22439/03-08-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82561. 12-09-2023 12:44 12-09-2023 12:44
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολές ΗΜΜΥ και ΑΡΧΜΗΧ) 12-09-2023 12:43 12-09-2023 12:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ΚΕ ΕΛΚΕ 82667. 11-09-2023 15:44 11-09-2023 15:44
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ-εντεταλμένοι διδάσκοντες 11-09-2023 14:29 11-09-2023 14:29
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19682/13-07-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82760. 11-09-2023 11:07 11-09-2023 11:07
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19651/12-07-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82667. 11-09-2023 10:10 11-09-2023 10:10
Σχολή ΜΠΔ_Προκήρυξη θέσεων εντεταλμέων διδασκόντων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2023_2024 07-09-2023 12:52 07-09-2023 12:52
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 06-09-2023 10:35 06-09-2023 10:35
Προκήρυξη θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-24 Σχολή ΜΗΧΟΠ 05-09-2023 13:54 05-09-2023 13:54
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20466/20-07-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82189. 01-09-2023 13:19 01-09-2023 13:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλ. Μηχανικό Περιβάλλοντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82813. 01-09-2023 11:46 01-09-2023 11:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82878 30-08-2023 12:03 30-08-2023 12:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με Πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε. Οικονομικών Επιστημών ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 28-08-2023 14:40 28-08-2023 14:40
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13513/22-05-2023 πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του ΚΕ 82324 25-08-2023 12:54 25-08-2023 12:54
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17469/29-06-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82657. 23-08-2023 09:22 23-08-2023 09:22
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20178/19-07-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82485. 22-08-2023 13:52 22-08-2023 13:52
Απόσπασμα έγκρισης αιτήματος σχετικά με την αρ.πρωτ.ΕΛΚΕ 13513/22-05-2023 πρόσκληση στο πλαίσιο του έργου με ΚΕ 82324 07-08-2023 20:36 07-08-2023 20:36
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17266/27-6-2023 πρόσκλησης για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82911. 04-08-2023 13:41 04-08-2023 13:41
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17006/22-06-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων έργου, στο πλαίσιο του ΚΕ 82847 03-08-2023 15:03 03-08-2023 15:03
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16323/14-06-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του ΚΕ 82633 03-08-2023 13:18 03-08-2023 13:18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82561. 03-08-2023 08:27 03-08-2023 08:27
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13513/22-05-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του ΚΕ 82324 01-08-2023 10:36 01-08-2023 10:36
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16184/13-06-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως (5) συμβάσεων έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΔΒΜ 166 ΚΕ ΕΛΚΕ 82561. 31-07-2023 14:13 31-07-2023 14:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82839 28-07-2023 14:43 31-07-2023 09:21
Προκήρυξη τριών (3) θέσων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολές ΜΗΧΟΠ, ΜΠΔ, και ΑΡMHX) 25-07-2023 12:07 25-07-2023 12:07
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012