Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (2 θέσεις στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και 1 θέση στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 19-05-2023 08:50 19-05-2023 08:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου με Διπλωματούχο Μηχανικό Παραγωγής και Δίοικησης ή και Μηχανικό ΠΕ ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 12-05-2023 12:26 12-05-2023 12:26
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7810/24-03-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82778. 12-05-2023 11:17 12-05-2023 11:17
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9394/04-04-2023 ΚΕ ΕΛΚΕ 82095. 12-05-2023 11:02 12-05-2023 11:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου με Πτυχιούχο/Διπλωματούχο Βιολόγο ή Γεωπόνο ή Μηχανικό Περιβάλλοντο ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 11-05-2023 12:20 11-05-2023 12:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων έργου με διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς & Μηχ. Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 09-05-2023 13:37 09-05-2023 13:37
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων χορήγησης 12 υποτροφιών επίδοσης σε φοιτητές που φοίτησαν στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακ. έτος 2021-2022 03-05-2023 10:21 03-05-2023 10:21
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6377/03-03-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 28-04-2023 08:07 28-04-2023 08:07
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6259/03-03-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420. 27-04-2023 14:25 27-04-2023 14:25
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7214/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82658. 26-04-2023 08:32 26-04-2023 08:32
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4468/15-02-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82640. 25-04-2023 10:47 25-04-2023 10:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου με διπλωματούχους Μηχανικούς ΚΕ ΕΛΚΕ 82628 19-04-2023 12:21 19-04-2023 12:21
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη έως 2 συμβάσεων εργασίας, ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης Κ.Ε. 82546 07-04-2023 12:23 07-04-2023 12:23
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 05-04-2023 11:58 05-04-2023 11:58
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύναψης έως επτά (7) συμβάσεων εργασίας, ιδ. δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης Κ.Ε. 82105 04-04-2023 15:46 05-04-2023 09:36
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5233/2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82358. 05-04-2023 08:04 05-04-2023 08:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου με εμπειρογνώμονα/τεχνικό σύμβουλο Κ.Ε. 82105 04-04-2023 16:11 04-04-2023 16:11
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης 04-04-2023 10:04 04-04-2023 10:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με διπλωματούχο Ηλεκτρονικό Μηχανικό ΚΕ ΕΛΚΕ 82095. 04-04-2023 08:07 04-04-2023 08:07
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3553/06-02-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82324. 03-04-2023 12:18 03-04-2023 12:18
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5777/01-03-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82549. 03-04-2023 08:42 03-04-2023 08:42
Ορθή Επανάληψη - Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3243/2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη (5) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82561. 30-03-2023 13:42 30-03-2023 13:42
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3705/2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82398. 29-03-2023 11:09 29-03-2023 11:09
Απόσπασμα έγκρισης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4873/20-02-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 28-03-2023 11:53 28-03-2023 11:53
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (5) συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την Κυκλική Οικονομία και τη Βιοικονομία - AMOCEAB», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82778. 24-03-2023 10:07 24-03-2023 10:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για την παροχή διδακτικού έργου στα πλαίσια του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Sustainable Engineering and Climate Change" ΚΕ ΕΛΚΕ 82658. 15-03-2023 07:59 15-03-2023 07:59
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1658/2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ ΚΕ ΕΛΚΕ 82640. 13-03-2023 11:32 13-03-2023 11:32
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4404/2023 Πρόσκλησης για την διδασκαλία των μαθημάτων του επ. πεδίου "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας" της Σχολής ΗΜΜΥ ΚΕ ΕΛΚΕ 82635. 10-03-2023 12:42 10-03-2023 12:42
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1671/18-01-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82617. 10-03-2023 11:41 10-03-2023 11:41
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3370/2023 πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου με Πτυχιούχο Νομικής ΚΕ ΕΛΚΕ 82561. 07-03-2023 11:40 07-03-2023 11:40
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012