Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ολοκληρώθηκε  η αξιολόγηση των προτάσεων των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 1ου Κύκλου Υλοποίησης του Φυτωρίου Ιδεών 2011-2012.

Οι προτάσεις που προκρίνονται για υλοποίηση παρουσιάζονται κάτωθι με φθίνουσα βαθμολογική σειρά:

 

Συνολικά, αξιολογήθηκαν επτά προτάσεις. Τέσσερεις από αυτές υποβλήθηκαν από προπτυχιακούς φοιτητές, μία πρόταση από μεταπτυχιακούς και δύο προτάσεις από μικτές ομάδες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Όλες ο προτάσεις ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.

Η αξιολόγηση έγινε από τα 5 μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο έργο. Τα κριτήρια αξιολόγησης, ήδη γνωστά από την πρόσκληση, παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί και είναι όλα ισοβαρή

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου από τον κάθε αξιολογητή έγινε από το 1 έως το 10 και η τελική βαθμολογία κάθε πρότασης προέκυψε ως άθροισμα όλων των βαθμολογιών, με άριστα το 600 (5x120).


Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όσους θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της ιδέας τους στα πλαίσια του Φυτωρίου Ιδεών. Στους υπόλοιπους, τους προτρέπουμε να μην σταματήσουν να πιστεύουν στις ιδέες τους και να επιδιώκουν την υλοποίησή τους με κάθε τρόπο και είναι βεβαίως ευπρόσδεκτοι να λάβουν μέρος και στον επόμενο κύκλο του φυτωρίου ιδεών που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος.


ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012