Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ολοκληρώθηκε  η αξιολόγηση των προτάσεων των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 2ου Κύκλου Υλοποίησης του Φυτωρίου Ιδεών 2012-2013.


Οι προτάσεις που προκρίνονται για υλοποίηση παρουσιάζονται κάτωθι με φθίνουσα βαθμολογική σειρά:

A/A

Τίτλος Ιδέας

Εκπρόσωπος

Ιδιότητα Εκπροσώπου

Βαθμολογία

1

LE₲ODOME-Νέο Δομικό Υλικό

Ιωάννης- Γεώργιος

Ιγλεζάκης

Φοιτητής Αρχιτεκτονικής

8,51

2

Βελτιστοποίηση Πειραματικού Οχήματος Μηδενικής Εκπομπής Ρύπων.

Στρατηγός

Φοιτητής ΜΠΔ

8,42

3

Διαδικτυακή κοινωνική πλατφόρμα διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων με σύστημα καταγραφής επιδόσεων.

Γιώργος

Καστρινάκης

Φοιτητής

ΗΜΜΥ

8,06

4

Daedalus -

Iπτάμενη πλατφόρμα συλλογής και μετάδοσης πληροφοριών.

Ιωάννης Μανδουραράκης

Μεταπτ/κος

Φοιτητής HMMY

7,87

 

 

Συνολικά, υποβλήθηκαν συνολικά 7 προτάσεις, μία εκ των οποίων στη συνέχεια αποσύρθηκε από την φοιτήτρια που ήταν υπεύθυνη. Έτσι, αξιολογήθηκαν συνολικά έξι προτάσεις. Πέντε από αυτές υποβλήθηκαν από προπτυχιακούς φοιτητές και μία πρόταση από μεταπτυχιακούς φοιτητές. Όλες οι προτάσεις ήταν ενδιαφέρουσες, γεγονός που δυσκόλεψε το έργο των αξιολογητών.


Η αξιολόγηση έγινε από τα 6 μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο έργο. Τα κριτήρια αξιολόγησης, ήδη γνωστά από την πρόσκληση, παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί και είναι όλα ισοβαρή.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012