Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» συνεχίστηκε και για το 2017. Το έργο υλοποιήθηκε ως μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και  συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

Το ακριβές διάστημα υλοποίησης του 2έτους του προγράμματος ήταν από 1/11/2016 έως 31/10/2017, αλλά οι φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ουσιαστικά πήγαν σε φορείς εντός του 2017 μόνο.

 

Συνολικά στο πρόγραμμα μετείχαν 243 φοιτητές από τις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκ των οποίων όλοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιτυχώς. Συγκεκριμένα, η κατανομή των φοιτητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα το 2017 έχει ως εξής:

 

  

ΑΡΧ.ΜΗΧ ==> Φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανκών

ΜΗΧ.Ο.Π. ==> Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η.Μ.Μ.Υ. ==> Φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΜΗ.ΠΕΡ. ==>  Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μ.Π.Δ. ===>  Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

 

Υπενθυμίζεται ότι στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για τη λήψη πτυχίου (με ECTS, κωδικό μαθήματος και βαθμό), ενώ στις άλλες Σχολές η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική.

 

Η διάρκεια της πρακτικής για όλους τους φοιτητές ήταν ένας μήνας, ενώ η μεικτή τους αμοιβή ανήλθε στα 210,91 ευρώ, αυξημένη ελαφρώς σε σχέση με το 2016.

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχικός στόχος του προγράμματος ήταν οι 290 θέσεις πρακτικής, ο στόχος επετεύχθη σε ποσοστό 83,8%.

 

Ο αριθμός των φορέων υποδοχής που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν συνολικά 140, εκ των οποίων περισσότεροι από 50 συνεργάστηκαν με το Πολυτεχνείο Κρήτης για πρώτη φορά.


Ως προς τον προϋπολογισμό του έργου, αυτός διπλασιάστηκε και συγκεκριμένα ανήλθε στα 141.702,96 ευρώ μετά την 1η ετήσια επέκταση του έργου, δηλαδή για το 2ο έτος του προγράμματος (το 2017) διατέθηκε αντίστοιχος προϋπολογισμός όπως και το πρώτο έτος (το 2016). Ωστόσο, λόγω της μη αξιοποίησης μέρος των διαθέσιμων πόρων κατά το 2016, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατά το 2017 ήταν ελαφρά αυξημένος. Οι πρόσθετοι πόροι αξιοποιήθηκαν στην αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των φοιτητών.

 

Απολογιστικά, το 2017 οι δαπάνες ανήλθαν στις 65.413,46 ευρώ και συνολικά 131.437,64 ευρώ στη διετία του προγράμματος 2016-2017 (από 1/11/2015 έως 31/10/2017). 

 

Ως προς τον τρόπο υλοποίησης του έργου, το 2017 οι διαδικασίες επιλογής των φοιτητών στηρίχτηκαν σε κριτήρια που προέκυψαν από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων κάθε Σχολής. Την αξιολόγηση των αιτήσεων ανέλαβαν επιτροπές που συστάθηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό σε κάθε Σχολή. Τα παραπάνω έγιναν ακολουθώντας τις οδηγίες της διαχειριστικής αρχής για περισσότερη διαφάνεια και σαφήνεια στη διαδικασία.

 

Τέλος, σε ότι αφορά στην υποστήριξη του έργου κατά την περίοδο αναφοράς, αυτή έγινε κεντρικά, όπως και το 2016, μέσω της λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ιδρύματος.

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012