Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Να μην ξεχάσω να περάσω από Βιβλιοθήκη και Μηχανογραφικό!


Πολύτιμο εργαλείο για τις σπουδές των φοιτητών είναι η πρόσβαση τόσο στη Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης, όσο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το Μηχανογραφικό Κέντρο.

Για να μπορέσουν να κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών, οι φοιτητές θα πρέπει να περάσουν από τη Βιβλιοθήκη για να γίνουν μέλη της. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία θα βρείτε στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης.

Τα στοιχεία του λογαριασμού για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα παίρνετε με την εγγραφή σας. Διαβάστε προσεκτικά για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα χρειαστείτε άμεσα στην ηλεκτρονική πυξίδα.


Πληροφορίες

Γραφείο Εξυπηρέτησης Βιβλιοθήκης: Κτήριο Δ1
Τηλ.: 28210 37440
www.library.tuc.gr

Μηχανογραφικό Κέντρο: Κτήριo K2
Τηλ: 28210 37400
www.tuc.gr/e-services.html 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012