Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων δημοσιεύεται στη σελίδα Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών.

Όλες τις ημερομηνίες μαθημάτων, διακοπών και εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους φαίνονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012