Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μπορώ να "σερφάρω" δωρεάν από το σπίτι;


Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αναπτύξει ένα ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο στην πόλη των Χανίων μέσω του οποίου οι φοιτητές μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα παρέχει δωρεάν εξοπλισμό πρόσβασης για όλους. Ο εξοπλισμός δίδεται με τη μορφή χρησιδανείου στους χρήστες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τον επιστρέψουν μόλις ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tuc.gr/tucathome.html παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για την ενεργοποίηση καθώς και για τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. 

Περισσότερες πληροφορίες:
Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων |  Κτίριο Α1
Τηλ: 28210 37500
www.tuc.gr/e-services.html 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012