Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη

Ο κύριος σκοπός του Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης είναι να βοηθά και να υποστηρίζει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όποια προβλήματα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής.

Τα συνήθη προβλήματα – δυσκολίες που συχνά αφορούν φοιτήτριες και φοιτητές είναι: 

  • Δυσκολίες προσαρμογής στον φοιτητικό τρόπο ζωής.
  • Δυσκολίες στις οικογενειακές, φιλικές και ερωτικές σχέσεις.
  • Προβλήματα μοναξιάς και άγχους.
  • Προβλήματα μειωμένης απόδοσης, δυσκολίες μάθησης.
  • Προβλήματα επανένταξης των ανενεργών φοιτητών, κ.λπ..

Προκειμένου τα παραπάνω προβλήματα να αντιμετωπίζονται λειτουργεί στο Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, ατομική συμβουλευτική, ομαδική συμβουλευτική αλλά και συμβουλευτική με τη βοήθεια του διαδικτύου.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ. έως 1:30μ.μ. και στεγάζεται στα κτήρια της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ισόγειο πριν το κυλικείο).

Περισσότερες πληροφορίες:
Βασιλική Ψαράκη, Ψυχολόγος

Τηλ: 28210 37710
e-mail: advise<στο>tuc.gr 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012