Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών κλπ. μέσων μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας.

Η έκπτωση παρέχεται για όλο το ακαδημαϊκό έτος με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (χρήση και ως ΠΑΣΟ) που εκδίδεται μετά τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών και μετά από από ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων http://academicid.minedu.gov.gr/.

Ισχύει μείωση κατά 50% του κομίστρου στις μετακινήσεις των φοιτητών, με τις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της σχολής φοίτησής τους με τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. 

Πληροφορίες για τις λεωφορειακές γραμμές που καλύπτουν το Πολυτεχνείο καθώς και για το ειδικό καθεστώς για κάρτα απεριορίστων διαδρομών, παρέχονται στη σχετική σελίδα με τους τρόπους πρόσβασης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012