Εγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019


Περίοδος ηλεκτρονικών εγγραφών


Δευτέρα 10/9/2018 έως και Δευτέρα 17/9/2018. Δόθηκε παράταση έως και την Τρίτη 18/9/2018
 

Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής


Η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τους εισακτέους, από τη Δευτέρα 10/9/2018 έως και τη Δευτέρα 17/9/2018, μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr. Η είσοδος επιτυγχάνεται εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησε ο υποψήφιος για την εισαγωγή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, μετά τις 10:00 πμ. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου.
 

Ολοκλήρωση εγγραφής


Μετά το πέρας της περιόδου ηλεκτρονικών εγγραφών, οι εγγραφέντες θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής τους για ταυτοποίηση και ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Δικαιολογητικά

  • Υπογεγραμμένη η Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΠΕΘ
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου

Η χρονική περίοδος προσκόμισης των δικαιολογητικών στις Γραμματείες είναι από Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 (λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων, η προθεσμία παρατείνεται έως την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018), σύμφωνα με το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού που θα ορίσει η κάθε Γραμματεία και για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της κάθε Σχολής.

Η ειδοποίηση για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα γίνει με SMS και μήνυμα στο τηλέφωνο και στο email αντίστοιχα που έχετε δηλώσει, με ταυτόχρονη αποστολή των κωδικών που απαιτούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, αιτήσεις παροχής δωρεάν σίτισης-στέγασης, κλπ). Αφού λάβετε αυτή την ειδοποίηση, μπορείτε να αποστείλετε email (αποκλειστικά από το νέο ιδρυματικό σας email xxxx@isc.tuc.gr) στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) kef<στο>isc.tuc.gr για να λάβετε Βεβαίωση Εγγραφής. Οι άρρενες φοιτητές μπορούν με τον ίδιο τρόπο να αιτηθούν βεβαίωση σπουδών για στρατολογική χρήση και να την παραλάβουν από το ΚΕΦ.
 

Έναρξη μαθημάτων


Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στο Πολυτεχνείο Κρήτης ξεκινούν τη Δευτέρα 24/9/2018 (δείτε το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012