Περίοδος εγγραφών πρωτοετών φοιτητών επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων

Η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τους εισακτέους,  μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η είσοδος επιτυγχάνεται εισάγοντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησε ο υποψήφιος για την εισαγωγή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. 

H εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

H εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από  18  έως και  27  Σεπτεμβρίου 2019.

Ταυτοπροσωπία στη Γραμματεία της Σχολής

Μετά το πέρας της περιόδου ηλεκτρονικών εγγραφών, οι εγγραφέντες θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής τους για ταυτοποίηση/ταυτοπροσωπία. Επισημαίνεται ότι η ταυτοποίηση/ταυτοπροσωπία ολοκληρώνεται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση εγγραφής επιτυχόντα 2019 (εκτύπωση της αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου
  • Επιπρόσθετα, οφείλουν να προσκομίσουν οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής  τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών

Η χρονική περίοδος ταυτοποίησης και προσκόμισης των δικαιολογητικών στις Γραμματείες θα ανακοινωθούν από το Πολυτεχνείο Κρήτης σύμφωνα με το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού που θα ορίσει η κάθε Γραμματεία και για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της κάθε Σχολής.
Η ειδοποίηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γίνει με SMS και μήνυμα στο τηλέφωνο και στο email αντίστοιχα που έχετε δηλώσει, με ταυτόχρονη αποστολή των κωδικών που απαιτούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, αιτήσεις παροχής δωρεάν σίτισης-στέγασης, κλπ). 
Αφού λάβετε αυτή την ειδοποίηση, μπορείτε να αποστείλετε email (αποκλειστικά από το νέο ιδρυματικό σας email username@isc.tuc.gr) στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ)  για να λάβετε Πιστοποιητικό  Εγγραφής. 

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στο Πολυτεχνείο Κρήτης ξεκινούν τη Δευτέρα 23/9/2019 (δείτε το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο).
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012