Ο κύριος σκοπός του Γραφείου Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης είναι να βοηθά και να υποστηρίζει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όποια προβλήματα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής.

Τα συνήθη προβλήματα – δυσκολίες που συχνά αφορούν φοιτήτριες και φοιτητές είναι: 

  • Δυσκολίες προσαρμογής στον φοιτητικό τρόπο ζωής.
  • Δυσκολίες στις οικογενειακές, φιλικές και ερωτικές σχέσεις.
  • Προβλήματα μοναξιάς και άγχους.
  • Προβλήματα μειωμένης απόδοσης, δυσκολίες μάθησης.
  • Προβλήματα επανένταξης των ανενεργών φοιτητών, κ.λπ..

Προκειμένου τα παραπάνω προβλήματα να αντιμετωπίζονται λειτουργεί στο Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης, ατομική συμβουλευτική, ομαδική συμβουλευτική αλλά και συμβουλευτική με τη βοήθεια του διαδικτύου.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης

λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ. έως 1:30μ.μ.

Το Γραφείο στεγάζεται στα κτίρια των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ισόγειο πριν το κυλικείο).

Ψυχολόγος Βασιλική Ψαράκη

Τηλ: 28210 37710
e-mail: advise<στο>advise.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--