Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υποστήριξη

Ο κύριος σκοπός του Γραφείου Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης είναι να βοηθά και να υποστηρίζει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όποια προβλήματα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής.

Τα συνήθη προβλήματα – δυσκολίες που συχνά αφορούν φοιτήτριες και φοιτητές είναι: 

  • Δυσκολίες προσαρμογής στον φοιτητικό τρόπο ζωής.
  • Δυσκολίες στις οικογενειακές, φιλικές και ερωτικές σχέσεις.
  • Προβλήματα μοναξιάς και άγχους.
  • Προβλήματα μειωμένης απόδοσης, δυσκολίες μάθησης.
  • Προβλήματα επανένταξης των ανενεργών φοιτητών, κ.λπ..

Προκειμένου τα παραπάνω προβλήματα να αντιμετωπίζονται λειτουργεί στο Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης, ατομική συμβουλευτική, ομαδική συμβουλευτική αλλά και συμβουλευτική με τη βοήθεια του διαδικτύου.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ. έως 1:30μ.μ. και στεγάζεται στα κτήρια της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ισόγειο πριν το κυλικείο).

Περισσότερες πληροφορίες:
Βασιλική Ψαράκη, Ψυχολόγος

Τηλ: 28210 37710
e-mail: advise<στο>advise.tuc.gr 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012